Szkoła enkoderów – część II – Optyka enkoderów

07 / 2005

Zasadniczą częścią optoelektrycznych impulsatorów obrotowych jest płytka kodowa zamocowana na ułożyskowanym wałku. Wzorzec kodu zostaje utworzony na płytce, która jest zamontowana na wałku. Dzięki temu można wyprodukować enkoder z dowolną liczbą impulsów o najkrótszych możliwych czasach przebiegu.