DOBÓR ENKODERA

Przetworniki impulsowe:

Przy wyborze przetwornika impulsowego ważne jest, aby określić ilość wyjściowych kanałów sygnałowych.
Dla określenia tego parametru rozstrzygającym kryterium jest funkcja przetwornika.

    Do podstawowych funkcji przetworników impulsowych należy:

  • pomiar prędkości obrotowej, który wymaga 1-kanał
  • pozycjonowanie położenia w trakcie obrotu wymaga 2-kanałów przesuniętych względem siebie o 90º
  • pozycjonowanie położenia w zakresie obrotu o  360º oraz zliczania ilości pełnych obrotów wymaga 3-kanałów, z czego jeden kanał posiada impuls zerowy

Kolejnym parametrem jest rozdzielczość, która określa liczbę impulsów przypadającą na jeden obrót.

Maksymalna częstotliwość impulsów określa największą ilość impulsów przypadającą na jeden obrót. Ten parametr nie może być większy od wartości dopuszczalnej, która jest określona w danych technicznych.

Ponadto należy wyróżnić wyjścia sygnałowe i rodzaj napięcia zasilania.

Każdy przetwornik posiada dopuszczalną temperaturę otoczenia, w jakiej może pracować.

Przetworniki absolutne:

    Można wyróżnić dwa rodzaje przetworników absolutnych:

  • z możliwością pomiaru absolutnej pozycji kątowej w zakresie 1-obrotu
  • z możliwością pomiaru absolutnej pozycji kątowej w zakresie 1-obrotu oraz z możliwością pomiaru pewnej ilości całkowitych obrotów

Bardzo ważnym parametrem jest rozdzielczość, wyrażana w bitach.

Przy doborze przetwornika należy wziąć pod uwagę również rodzaj wyjść sygnałowych, napięcie zasilania oraz długość przewodów połączeniowych.

Należy zwrócić także uwagę na dopuszczalną temperaturę pracy.

Opisane powyżej przetworniki pomiaru prędkości i kąta różnią się od siebie wersjami obudowy, stopniem ochrony (IP), środowiskiem pracy, mają różny błąd pomiarowy i zakres temperatury pracy, a także posiadają różne dodatkowe elementy mocujące.

Firma TERM posiada w swojej ofercie wszystkie rodzaje tachoprądnic i enkoderów, a nasi pracownicy pozwolą Państwu dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie.