PODSTAWOWE POJĘCIA

ENKODERY INKREMENTALNE

enkodery, w których odczyt aktualnej pozycji odbywa się poprzez zliczanie impulsów

ENKODERY ABSOLUTNE

enkodery, w których aktualna pozycja przedstawiona jest w postaci cyfrowej (poprzez kod Graya, BCD lub binarny)

ENKODER JEDNOOBROTOWY

enkoder absolutny, w którym dokonuje się pomiaru tylko dla jednego pełnego obrotu wałka

ENKODER WIELOOBROTOWY

enkoder absolutny, w którym dokonuje się pomiaru dla dowolnej liczby pełnych obrotów wałka i dodatkowo można te obroty zliczyć

ROZDZIELCZOŚĆ ENKODERA

liczba kresek (podziałek) na tarczy podziałowej

BIT

jednostka rozdzielczości enkoderów absolutnych (10 bitów – 1024 pozycji, 12 bitów – 4096 pozycji)

TTL

standard wyjść Transistor-Transistor Logic

HTL

standard wyjść High-Transistor Logic

RS-422

standard nadajnika linii, służący do przesyłania sygnałów z enkodera

3-KANAŁY

dwa kanały (sygnały) A i B, przesunięte w fazie o 90° plus kanał zerowy (0)

4-KANAŁY

dwa kanały (sygnały) A i B plus ich zanegowane odpowiedniki

6-KANAŁÓW

dwa kanały ( sygnały ) A i B, przesunięte w fazie o 90° plus kanał zerowy (0) oraz ich zanegowane odpowiedniki

50/60 N load

maksymalny moment obrotowy przenoszony osiowo i współosiowo

EExia

enkodery w obudowie przeciwwybuchowej

PODWÓJNY ENKODER

urządzenie posiadające dwa odseparowane i niezależne od siebie enkodery

TACHOPRĄDNICA

urządzenie, którego sygnałem wyjściowym jest napięcie proporcjonalne do prędkości obrotowej

BiLL

Bidirectional Leine Linde – protokół komunikacyjny

ADS

Advanced Diagnostic System – system diagnostyki i kontroli pracy enkoderów firmy Leine Linde