PROTOKÓŁ BiLL

(BIDIRECTIONAL Leine Linde)

Firma Leine Linde opracowała protokół do komunikacji master/slave z enkoderem. Protokół opiera się na interfejsach RS-232 i RS 485. Dane z jednostki sterującej przesyłane są do enkodera w kodzie heksadecymalnym, który odpowiada tylko na wyraźne żądanie tej jednostki.

Protokół również przyjmuje informacje w kodzie binarnym, informuje o ilości przesłanych danych, wydaje i zatrzymuje komendy, podaje informacje o błędach i zmienia szybkość transmisji danych. Protokół oparty jest o port szeregowy, przesyłający i odbierający dane w formacie 10-cio bitowym. Zawiera jeden bit startu, osiem bitów danych, jeden bit stopu i bit parzystości. Standardowe prędkości transmisji to 4,8kB; 9,6kB; 19,2kB; 38,4kB; 62,5kB; inne wartości są dostępne na żądanie.

Fizyczny adres enkodera przesyłany jest w postaci kodu binarnego. W przypadku 7-bitowego adresu, adres może zawierać się w granicach 0 – 127, a gdy mamy 4-bitowy adres to odpowiednio 0 – 15. Maksymalny adres dla transmisji wszystkich enkoderów to 255 (0xFhh).