SYSTEM ADS

(Advanced Diagnostic System by Leine Linde)

System ADS – Advanced Diagnostic System został stworzony, aby wykrywać nieprawidłowości w pracy enkodera inkrementalnego serii 861. Umożliwia on komunikacje z enkoderem poprzez standard RS-232, za pomocą specjalnego kabla podłączonego do komputera PC posiadającego niezbędne oprogramowanie.
ADS bazuje na mikroprocesorze, który monitoruje prace enkodera – to rozwiązanie pozwala na szybkie wykrycie usterki i jej usuniecie. Informacja o wykrytej nieprawidłowości jest przekazywana z enkodera poprzez sygnał alarmowy do komputera. Dzięki takiemu rozwiązaniu można szybko zlokalizować usterkę. Oprócz informacji o usterce operator otrzymuje informacje o częstotliwości i temperaturze pracy. System wykrywa również uszkodzenia zewnętrzne – np. uszkodzenia kabla. Sygnały z enkodera porównywane są z sygnałami generowanymi w kablu – dzięki temu można wykryć wszelkie nieprawidłowości sygnałów wyjściowych z enkodera. System ponadto pozwala na uzyskanie informacji o czasie pracy enkodera oraz o minimalnej i maksymalnej temperaturze.

Do korzystania z systemu ADS niezbędne jest oprogramowanie dostarczane na płycie CD łącznie z urządzeniem (do pobrania również ze strony producenta www.leinelinde.com lub www.leinelinde.com.pl) oraz specjalny przewód z wtyczka 9-pinową do komputera (D-sub).
Do prawidłowego działania programu konieczny jest system operacyjny Windows 95, 98 lub NT. Instalacja oprogramowania zajmuje dosłownie chwile, po której możemy przystąpić do pracy.

Poniżej przedstawiamy możliwości systemu ADS:

  • wyświetla informacje o podłączonym enkoderze (typ, nr artykułu, rozdzielczość, wersja oprogramowania ADS)
  • wyświetla parametry pracy enkodera (czas pracy, częstotliwość, temperatura), które są na bieżąco aktualizowane
  • wyświetla informacje o wykrytych nieprawidłowościach (błędy w kanałach K0, K1 i K2, uszkodzenie diody LED, zbyt duża liczba impulsów, nieprawidłowe sygnały wyjściowe)